Fálun Dáfá.hu

4. FEJEZET A MŰVELÉSI GYAKORLATOK TOVÁBBI KÜLÖNLEGESSÉGEI

A Fálun Fofá a Buddha Iskola magas szintekre juttató egyik nagy művelési módszere, melynek alapja a világegyetem legmagasabb szintű tulajdonságaival való azonosulás: Zhen-Shan-Ren. A legmagasabb kozmikus tulajdonságok által vezérelve a Fálun Fofá-ban a világegyetem fejlődési elvei szerint műveli magát az ember. Ennélfogva egy nagy módszer alapján műveljük magunkat és egy Nagy Utat járunk.

A Fálun Fofá egyenesen az emberi szívre irányul. Ezáltal világossá válik számunkra, hogy a Xinxing művelése a döntő a Gong növelésére. Amilyen magas egy ember Xinxing-je, olyan magas a Gong-ja is. Ez a világegyetem egy abszolút igazsága. A Xinxing magába foglalja az erény és a Karma átváltozását is; tartalmazza a lemondást is egy hétköznapi ember mindennemű vágyáról és ragaszkodásáról, ehhez jön még a kitartási képessége a szenvedésben való szenvedésnél. Ezenkívül még sok más szempontot is magában foglal, amelyeket ki kell fejleszteni a művelési szint emelése miatt.

A test művelése szintén a Fálun Fofá részét képezi. Ez a magasszintű Buddha Iskolához tartozó és a beteljesüléshez vezető Nagy Út gyakorlatai által érhető el. A művelési gyakorlatok egyrészt arra szolgálnak, hogy megerősítsék a természetfeletti képességeket és az energiamechanizmusokat az erős művelési erőn keresztül, evvel elérve, hogy az ember a Fá által művelődjön. Másrészről pedig a testben sok élőlény lesz kiművelve. Az ősgyermek, vagyis a Buddha-test, magas szinten fog kialakulni, és sok más olyan dolog is, amik bizonyos módszerekhez tartoznak. Ezeket a gyakorlatok által kell majd fejleszteni. A testgyakorlatok egy alkotórészét képezik harmonikus művelési módszerünknek a beteljesülés eléréséhez. Ez egy teljes művelési módszer, melynél a testet és a szellemet is műveljük. Emiatt ezt a művelési módszert így is nevezik: ,,A beteljesüléshez vezető Nagy Út". Így Dáfá-nk megköveteli úgy a szellem művelését, mint a testgyakorlatokat is. A szellem művelésének elsőbbsége van a testgyakorlatokkal szemben. Ha valaki csak a gyakorlatokat végzi, anélkül hogy a Xinxing-jét művelné, nem fog növekedni a Gong. Ha pedig valaki csak szellemileg műveli magát, anélkül, hogy a gyakorlatokat végezné, annak a Gong-ja szintén gátolva lesz. Ezenkívül a Benti-t sem lehet megváltoztatni.

Hogy még több sorskapcsolattal rendelkező ember és azok, akik a hosszú évek során sikertelenül művelték magukat, megkaphassák a Fá-t, és hogy az elejétől fogva magas szinten művelhessék magukat, gyorsan kifejleszthessék a művelési erejüket és elérhessék a beteljesülést, egy olyan Dáfá-t terjesztek a Buddhához való művelésre, amit megszámlálhatatlan évvel ezelőtt tanúsítottam és ismertem fel. Ennél a harmóniát teremtő, megvilágosító és bölcsességet hozó módszernél könnyű a gyakorlatokat végezni. A Nagy Út a legegyszerűbb és a legkönnyebb.

A Fálun Fofá művelésének a Fálun képezi a középpontját. A Fálun egy forgó, intelligens lény, mely magas energiájú anyagból áll. Az általam a művelő alhasi területére behelyezett Fálun napi 24 órán keresztül forog megszakítás nélkül, hogy automatikusan segítse őt. (Az igaz művelők akkor is megkaphatják a Fálun-t, ha olvassák a könyveimet, megnézik vagy meghallgatják a videókon vagy hangkazettákon lévő Fá-ról szóló előadásomat vagy, ha a Dáfá-tanítványokon keresztül megtanulják a gyakorlatokat.) Ez azt jelenti, hogy a Fálun szüntelenül nemesíti az embert, még ha az nem is végzi állandóan a gyakorlatokat. A mai világban terjesztett összes művelési iskola közül ez a módszer az egyedüli, amely lehetővé teszi az ember nemesítését a Fá által.

A forgó Fálun ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a világegyetem. Ez a világegyetem egy kicsinyített mása. A Fálun-ban visszatükröződnek a buddhista Dharma-kerekek, a taoista Yin-Yang és a ,,tíz égtáj világának" minden megjelenése. Ha a Fálun befelé (az óramutató járásával megegyező irányba) forog, nagy mennyiségben vesz fel energiát a világegyetemből és változtatja át Gong-gá – ez a gyakorló saját megváltására szolgál. Ha a Fálun kifelé (az óramutató járásával ellenkező irányba) forog, energiát ad le, akkor helyreigazít minden abnormális állapotot és megvált más embereket. Minden embernek haszna válik ebből, aki egy Fálun Dáfá-gyakorló közelében van.

A Fálun Dáfá lehetővé teszi a gyakorló számára, hogy azonosuljon a világegyetem legmagasabb tulajdonságaival – a Zhen-Shan-Ren-nel. Alapvetően különbözik minden más iskolától. A különbség a következő nyolc különlegességben mutatkozik meg:  

1. A FÁLUNT MŰVELJÜK, NEM ELIXÍRT NEMESÍTÜNK VAGY KÉPZÜNK

A Fálun, amelyik ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a világegyetem, egy forgó, intelligens lény, mely magas energiájú anyagból áll. Felveszi az energiát a világegyetemből, feldolgozza Gong-gá, miközben megszakítás nélkül forog a művelő alhasi tájékán. A Fálun Dáfá-ban való művelés lehetővé teszi a Gong különösen gyors növekedését és felnyílását. Azok az emberek, akik már több ezer éve művelik a Tao-t, szintén erre a Fálun-ra törekednek, de ők nem kapják meg. A jelenleg népszerű és elterjedt összes iskola az alkimista utat követi, melynél elixír képződik. Alkimista Qigong-nak nevezik ezeket az iskolákat. Az alkimista Qigong gyakorlói számára nagyon nehéz eljutni a megvilágosodáshoz és a Gong felnyílásához ebben az életben.

2. A FÁLUN AKKOR IS NEMESÍTI AZ EMBERT, HA ÉPPEN NEM VÉGZI A GYAKORLATOKAT

Egy művelőnek dolgoznia, tanulnia, ennie, aludnia stb. kell, így nem tudja napi 24 órán át a gyakorlatokat végezni. A Fálun azonban megszakítás nélkül forog. Napi 24 órán keresztül segíti a gyakorlót a művelésnél. Emiatt a gyakorlók megszakítás nélkül nemesítve lesznek a Fálun által, mégha nem is végzik állandóan a gyakorlatokat. Egyszerűen fogalmazva: A Fá akkor is nemesíti az embert, ha éppen ebben a pillanatban nem végzi a gyakorlatokat. A mai világban terjesztett művelési módszerek közül egyik sem tudja megoldani a munkaidő és a gyakorlásra szánt idő között fenálló konfliktust. A Fálun Dáfá az egyedüli iskola, amelyik megoldotta ezt a problémát. A Fálun Dáfá lehetővé teszi egy ember művelését a Fá által.

3. A FŐTUDATOT MŰVELJÜK, A GYAKORLÓ SAJÁT MAGA KAPJA A GONG-OT

A Fálun Dáfá arra irányul, hogy egy gyakorló a főtudatát művelje. Elvárjuk, hogy a gyakorló teljesen tudatában művelje a saját szívét, hogy lemondjon mindenféle ragaszkodásáról és emelje a saját Xinxing-jét. A beteljesüléshez vezető Nagy Út gyakorlatainál a gyakorlóknak nem szabad öntudatlannak lenniük vagy saját magukról megfeledkezniük. A gyakorlatokat mindig a főtudatnak kell irányítania. Ezen a módon a művelés által létrejött Gong is a saját testen növekszik majd. A gyakorló saját maga kapja meg a Gong-ot; magával viheti. Éppen az a legértékesebb a Fálun Dáfá-ban, hogy a gyakorló saját maga kapja meg a Gong-ot.

Minden más iskolánál, melyeket már több ezer éve terjesztenek a hétköznapi emberek között, a melléktudatot váltják meg. Egy gyakorló teste és főtudata ezeknél az iskoláknál csak hordozóként szolgál. A beteljesülésnél a melléktudat megy fel a Gong-gal magasabb szintekre, miközben a főtudatnak és a Benti-nek nem marad semmi. Számukra hiábavaló volt az egész életen át tartó művelés. Ha azonban a főtudatot művelik, a melléktudat is kap egy részt. A melléktudat akkor természetesen együtt emelkedik vele.

4. TEST ÉS SZELLEM EGYIDEJŰLEG MŰVELENDŐK

A Fálun Dáfá-ban történő szellemi művelés alatt a Xinxing művelését értjük. Az első helyen kell állnia. A Xinxing művelése döntő jelentőségű a Gong növekedésénél. Ez azt jelenti, hogy a Gong, ami a művelési szintet határozza meg, nem a testgyakorlatok által keletkezik, hanem a Xinxing művelése által. Amilyen magas a Xinxing, olyan magas a Gong is. A Xinxing a Fálun Dáfá-ban több dolgot foglal magában, nemcsak az erényt. Magában foglalja az erényt, de egy ennél sokrétűbb tartalommal rendelkezik. A test Fálun Dáfá általi művelése az élettartam meghosszabodását eredményezi. A testgyakorlatokkal megváltozik a Benti. A Benti-t nem hagyjuk el. A főtudat egyesül a fizikai testtel, és egy egységet képezve jutnak el a beteljesülésig. A test művelésénél a testmolekulák alkotórészei alapvetően meg fognak változni. A sejtek alkotórészei magas energiájú anyagokkal lesznek helyettesítve. A test akkor más dimenziók anyagából tevődik majd össze. Ezáltal a gyakorló örökre fiatal marad. A Fálun Dáfá megoldja az alapvető problémát; ezért a Fálun Dáfá egy valódi kettős művelési út a test és a szellem számára.

5. ÖT KÖNNYEN ELSAJÁTÍTHATÓ GYAKORLAT

A Nagy Út a legegyszerűbb és a legkönnyebb. Makroszkópikusan nézve ugyan a Fálun Dáfá-nál csak kevés mozdulat létezik, ezáltal viszont rengeteg dolog sokoldalúan művelődik. Irányítva lesz több szempontból is a test és számos más dolog is, amelyek a művelés során keletkeznek majd. Mind az öt gyakorlatot egyszerre tanítjuk meg a gyakorlónak. Rögtön az elején meg lesznek szűntetve a gyakorló testének energiablokádjai. A gyakorlatok révén a gyakorlók nagy mennyiségű kozmikus energiát vehetnek fel magukba. A használhatatlan anyagok rövid időn belül el lesznek távolítva a testből. Ezáltal kitisztul a test, a művelési szint megemelkedik és megerősödnek az isteni képességek is, hogy így elérje a gyakorló a tiszta fehér test állapotát. Ez az öt gyakorlat messze túlszárnyalja a szokványos módszereket, melyek a meridiánok, valamint a kis és nagy égi kör felnyitására szolgálnak. A gyakorlónak a legrugalmasabb és a leggyorsabb, a legjobb és ugyanakkor a legnehezebben megkapható művelési módszert kínálják fel.

6. NINCSENEK GONDOLATI TEVÉKENYSÉGEK, NEM ÁLL FENN AZ ELHAJLÁS VESZÉLYE ÉS GYORSAN NŐ A GONG

A Fálun Dáfá művelése nem követel meg semmilyen gondolati tevékenységet, semmilyen gondolatösszpontosítást egy dologra és semmilyen gondolatvezetést sem. Teljes biztonságot kínál és garantálja, hogy a gyakorlók nem kerülnek tévútra. A Fálun megvédi a gyakorlókat a tévutakra való letéréstől, valamint a rossz Xinxing-gel rendelkező emberek zavarásaitól. Ezenkívül a Fálun képes arra, hogy automatikusan kijavítsa az összes helytelen állapotot.

A gyakorlók nagyon magas szinten művelik magukat. Amíg elviselik a szenvedést a szenvedésben és a nehezen elviselhetőt, valamint vigyáznak a Xinxing-jükre és magukat ténylegesen művelik, miközben egy iskolára koncentrálnak, pár év alatt elérhetik a ,,Három virág összegyűlik a fej fölött" állapotát. Ez az állapot a legmagasabb szint a világi Fá művelésében.

7. A GYAKORLATOK HELYTŐL, IDŐPONTTÓL ÉS ÉGTÁJTÓL FÜGGETLENÜL VÉGEZHETŐK ÉS NINCS SZÜKSÉG A GYAKORLATOK BEFEJEZÉSÉRE SEM

A Fálun a világegyetem egy kicsinyített mása. A világegyetem és minden csillagrendszer is forog, a Föld is forog. Eközben nem léteznek különbségek az égtájak – észak, dél, kelet és nyugat – között. A Fálun Dáfá-gyakorlók a kozmikus tulajdonságok és a világegyetem fejlődési elvei szerint művelik magukat. Bármilyen irányba is fordul a gyakorlásnál az ember, ekkor minden égtáj felé gyakorol. Mivel a Fálun állandóan forog, az időpont nem játszik semmilyen szerepet. Bármikor lehet a gyakorlatokat végezni. A gyakorló nem is állíthatja meg a forgó Fálun-t; az szakadatlanul forog. Ebből az okból kifolyólag csupán a mozdulatokat fejezi be az ember, de nem húzza vissza a Gong-ot.

8. A FÁ-TESTEM VÉDELME ELHÁRÍTJA A KÜLSŐ NEGATÍV BEHATÁSOK ÁLTAL OKOZOTT ZAVARÁSOKAT

Egy hétköznapi ember számára nagyon veszélyes, ha hirtelen magas szintekről kap dolgokat. Azonnal életveszélybe kerül. Ha a gyakorlókat én oktatom a Fálun Dáfá-ban és valóban művelik is magukat, védve lesznek a Fá-testem által. Ha tovább műveled magad, a Fá-testem óvni fog a beteljesülésig. Ha azonban feladod a művelést, a Fá-testem magától értetődően el fog hagyni.

Sok ember nem meri másoknak a magas szintek törvényeit megtanítani, mert ez túl nagy felelősséggel jár. Az Ég sem fogja megengedni nekik. A Fálun Dáfá egy igaz iskola. Addig, amíg a gyakorlók a Dáfá követelményeinek megfelelően ügyelnek a Xinxingre és a művelésnél lemondanak a ragaszkodásokról és a hamis becsvágyról, addig az igaz minden gonoszt legyőz. Minden démon félni fog tőled. Senki sem merészel zavarni téged, akinek semmi köze az emelkedésedhez. Ebből az okból kifolyólag a Fálun Dáfá tanítása teljesen különbözik minden más hagyományos művelési módszertől és minden más iskola és rendszer alkimista tanításától.

A Fálun Dáfá művelése fel van osztva a világi Fá-ban és a világontúli Fá-ban való művelésre. A művelés közvetlenül magas szinten kezdődik. A művelőknek és azoknak, akik évekig sikertelenül gyakoroltak, ezzel itt a legrugalmasabb módszer áll a rendelkezésükre. Ha a gyakorló művelési ereje és a Xinxing-je elért egy bizonyos szintet, meg fogja szerezni a halhatatlan testet ebben a földi világban. A megvilágosodásnál és a Gong felnyílásánál egységesen magas szintre ér majd. A magas célokkal rendelkező emberek tanulják az igaz Fá-t, valódi sikert érnek el a művelésnél és emelik a Xinxing-jüket. Csupán, ha a ragaszkodás minden fajtája el van távolítva, jut el az ember a beteljesülésig.[1] Falun Dafa (fah-luhn dah-fah) – "The Way of the Law Wheel." Both the names Falun Dafa and Falun Gong are used to describe this practice.

[2] Falun (fah-luhn) – "Law Wheel" ; Fa (fah) – "Way," "Law," or "Principles."

[3] Zhen-Shan-Ren (jhun-shahn-ren) –

[4] Dao (dow) – "the Way" (also spelled "Tao").

[5] xinxing (shin-shing) – "mind nature," or "heart nature" ; "moral character."

[6] gong (gong) – "cultivation energy."

[7] Dafa (dah-fah) – "The Great Way," or "The Great Law"; short for the practice's full name, Falun Dafa, "The Great Way of the Law Wheel."

[8] Ten-Directional World – the Buddha School conceptualizes the world as consisting of ten directions.

[9] dan (dahn) – an energy cluster which forms in the bodies of some cultivators in internal alchemy; in external alchemy, it is referred to as the "Elixir of Immortality."

[10] qigong (chee-gong) – a general name for certain practices that cultivate the human body. In recent decades, qigong exercises have been very popular in China.

[11] Meridians – the network of energy channels in one's body that are thought to be conduits of qi ("vital energy"). In Traditional Chinese Medicine and popular Chinese thought, illness is said to arise when qi is not flowing properly through these meridians.