Fálun Dáfá.hu

1. Fejezet
Bevezető

Országunkban [Kínában], a Qigong ősidőkre nyúlik vissza és hosszú történelme van. Ezért a kínaiak természetes előnyben vannak a Qigong gyakorlásában. A Buddha és a Tao Iskola, mint a művelés igaz iskolái, közzétettek sok jelentős művelési utat, amiket addig csak magánúton tanítottak. Míg a Tao Iskola művelési útjai nagyon egyedülállóak, addig a Buddha Iskolának is megvannak a saját művelési módjai. A Fálun Gong a Buddha Iskola egy magas szintű művelési módja. A tanfolyam alatt először rendbehozom a testedet, művelésre alkalmas állapotba hozom, és utána a testedbe helyezek egy Fálun-t és az energia-mechanizmusokat. A gyakorlatokat is megtanítom neked. Mindezek mellett nekem vannak Fá-testjeim, amik meg fognak védeni téged. Mindezek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy kifejlődjön a Gong – az is szükséges hozzá, hogy megértsétek a magas fokon végzett művelés lényegét. Erről szól ez a könyv.

Én a Gong [művelését] magas fokon tanítom, ezért nem fogok beszélni egyes csatornák, akupunktúrapontok vagy energiautak műveléséről. Én a művelés Nagy Útját (Dáfá) tanítom, Dáfá-t az igaz művelés céljából, ami magasabb szintekre vezet. Eleinte talán túl elképzelhetetlennek hangzik, de amennyiben azok, akik igazán elkötelezik magukat arra, hogy Qigong-gal foglalkozzanak és gyakoroljanak, akik mélyrehatóan felfedezik és átélik majd azt, találkozni fognak annak minden szépségével és részletével.

1. A QIGONG EREDETE

Azt amit ma Qigong-nak nevezünk, valójában nem Qigong-nak hívták eredetileg. Az ősi kínai kultúra egyéni művelési útjaiból és a vallásokban gyakorolt művelésből ered. A Dan Jing, Tao Zang és Tripitaka művekben sehol sem található a "Qi Gong" kifejezés. A mai civilizációt tekintve a Qigong már azokban a periódusokban is jelen volt, amikor a vallás még csak gyerekcipőben járt. Már a vallások kifejlődése előtt is jelen volt. Miután a vallások kifejlődtek, a Qigong egyfajta vallási színezetet kapott. A Qigong eredeti nevei a "Buddha Nagy Művelési Útja" vagy a "Tao Nagy Művelési Útja" voltak. Továbbá hívták még a "9-rétű Belső Alkímiának", az "Arhat Útjának", a "Vadzsra Dhyana-jának", és így tovább. Manapság mi "Qigong"-nak hívjuk, mivel ez illik bele legjobban a modern ideológiába, és a társadalomban is így népszerűsíthető a legjobban. Valójában a Qigong kizárólag az emberi test művelésére szolgál.

A Qigong nem egy olyasvalami, amit ez a mai civilizáció talált fel. Egész hosszú időkre visszanyúló történelme van. Tehát mikor is keletkezett a Qigong? Néhányak szerint a Qigong-nak 3000 éves történelme van, és különösen népszerű volt a Tang Dinasztia idején. Mások azt mondják, hogy 5000 éves – a kínai civilizációval egyidős. Régészeti ásatásokból következtetnek azok, akik azt mondják, hogy 7000 éves történelemre tekint vissza. Én a Qigong-ot egy olyasvalaminek tartom, amit nem a mai emberiség talált fel, hanem egy történelem előtti kultúrából származik. A természetfeletti képességekkel rendelkező emberek vizsgálatai alapján a mai kozmosz úgy állt össze jelen formájára, hogy miután előtte már kilencszer létrejött és felrobbant. A Föld, amin mi élünk, sokszor elpusztult már. Minden alkalommal, miután a Föld újra kialakult, az emberiség elkezdett újra szaporodni. Manapság egyre több és több olyan felfedezésre bukkannak a világban, amik bizonyítják, hogy sok dolog létezik, ami messze túlhalad a mai civilizáción. Darwin evolúció-elmélete szerint az emberiség a majomból fejlődött, és a civilizáció nem több, mint tízezer éves. Ennek ellenére régészeti kutatások során az Alpokban olyan 250 ezer éves freskókra bukkantak, amik nagyon magas művészeti szintről tanúskodnak, messze meghaladva a mai modern ember képességeit. A Perui Nemzeti Egyetem múzeumában látható egy hatalmas sziklakő, amibe egy teleszkópot kezében tartó alak van vésve, aki az eget szemléli. Mint tudjuk, Galileo fedezte fel a 30-szoros csillagászati távcsövet 1609-ben, mindössze alig több, mint 300 évvel ezelőtt. Akkor hogy létezhetett 30000 évvel ezelőtt a teleszkóp? Indiában létezik egy vasoszlop, aminek vastartalma meghaladja a 99%-ot. Még a mai öntödék sem tudnak olyan vasat előállítani, aminek tiszta vastartalma ilyen magas lenne – ez magasan meghaladja a modern technológia szintjét. Ki hozta létre ezeket a civilizációkat? Hogy tudtak volna azok az emberek – akiknek ráadásul akkor még csak mikroorganizmusoknak kellett lenniük – ilyen dolgokat alkotni? Ezek a felfedezések világszerte felkeltették a tudósok figyelmét. Mivel megmagyarázhatatlannak tűnnek, "történelem előtti kultúrának" tekintik ezeket.

A tudomány szintje minden periódusban különbözött. Volt néhány időszak, amikor nagyon magas volt, a mai modern emberiség szintjét is meghaladta. Azonban ezek a civilizációk elpusztultak. Következésképpen én azt mondom, hogy a Qigong-ot a mai ember nem feltalálta vagy kialakította, hanem újra felfedezte és tökéletesítette. A Qigong a történelem előtti kultúrából származik.

Valójában a Qigong nem kizárólag a mi országunkban [Kínában] ismeretes. Külföldön is létezik, csak ott nem Qigong-nak hívják. Nyugaton, mint például az Egyesült Államokban, Angliában, stb. bűvészetnek nevezik. David Copperfield, az amerikai bűvész, mestere a természetfeletti képességeknek, és egyszer előadta a Kinai Nagyfalon való áthatolás mutatványát. Épp, mielőtt áthaladt volna a Falon, elővett egy fehér lepedőt, hogy eltakarja magát, s utána ment csak át. Miért tette ezt? Így sok ember egy bűvészmutatványnak tartotta, amit csinált. Így kellett hogy tegyen, mivel tudta, hogy Kínában sok ember rendelkezik nagy természetfeletti képességekkel, és félt a tőlük jövő esetleges zavaró hatásoktól, így eltakarta magát, mielőtt behatolt a Falba. Mikor kijönni készült, előbb kidugta egyik kezét a lepedőt maga elé tartva és úgy jött ki. (Egy kínai közmondás szerint: "A szakmabeliek a trükkök ellesése céljából nézik, a laikusok az izgalomért.") Így a nézőközönség azt hitte, hogy ez egy bűvészmutatvány volt. Ezeket a természetfeletti képességeket "varázslatnak" hívják, mivel nem arra szolgálnak, hogy a testet műveljék, hanem hogy varázsmutatványokat hajtsanak végre és szórakoztassák a közönséget. Alacsony szinten a Qigong meg tudja változtatni az emberi test állapotát, így gyógyító és kondíciónáló hatása van. Magasabb szinten a Qigong a Benti művelésére szolgál.

2. QI ÉS GONG

A Qi-t, amiről manapság beszélünk, régen chi-nek nevezték. Tulajdonképpen a kettő ugyanaz, mivel mindkettő az univerzum Qi-jére utal – egy körülhatárolatlan, láthatatlan anyag, ami behálózza a kozmoszt. A "Qi" nem a levegőre utal. A művelés során ezen anyag energiája életre kel az emberi testben, megváltoztatja a test fizikai állapotát, gyógyító hatást fejt ki, és egészségessé teszi az embert. Azonban a Qi csak Qi – neked van Qi-d, neki van Qi-je, de az egyik ember Qi-je nem hathat egy másik ember Qi-jére. Néhányan azt állítják, hogy a Qi gyógyít, vagy hogy ki lehet bocsájtani Qi-t valaki felé gyógyítás céljából. Ezek a megállapítások nem tudományosak, mert a Qi egyáltalán nem tud gyógyítani. Ha egy művelő testében van Qi, az azt jelenti, hogy a teste még mindig nincs a "Tejfehér Test" állapotában. Ez azt jelenti, hogy betegségeket hordoz magában.

Az az ember, aki a művelés során magasabb rendű képességekre tesz szert, nem bocsájt ki magából Qi-t. Helyette egy magas energiájú anyagot ad ki magából, mely apró, nagy sűrűségű részecskékből álló fény formájában nyilvánul meg. Ez a Gong. Csak ennek lehet védelmező hatása az emberekre nézve, és csakis ez tud gyógyítani. Van egy mondás, miszerint "A Buddha fénye mindenhova elér és helyrehoz mindent." Ez azt jelenti, hogy az igaz művelők mérhetetlen nagy energiát hordoznak testükben. Egy ilyen ember bárhol jár, helyre tud állítani bármilyen, a normálistól eltérő állapotot a hatáskörén belül. Például a betegség egy, a normálistól meglehetősen eltérő állapot, és a betegségek eltűnnek, mihelyt ez az állapot helyreáll. Egyszerűen kifejezve a Gong energia. A Gong-nak fizikai jellemzői is vannak; a művelés során a gyakorlók átélik annak létezését.

3. AZ ENERGIASZINT ÉS A TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGEK

3.1 Az energiaszint a Xinxing művelésén keresztül fejlődik ki

A Gong, ami igazán meghatározza valakinek az energiaszintjét, nem a gyakorlatok végzése során fejlődik ki. A "De" átváltozásával és a "Xinxing" művelésén keresztül fejlődik ki. Ezt az átváltozási folyamatot nem úgy érjük el, hogy "gyógyfüveket égetünk az elixír előállításához", ahogy azt egy laikus elképzeli. A Gong, amiről mi beszélünk, a testen kívül gyűlik össze, és a test alsó részéről indul. Ahogy a Xinxing növekszik, a Gong is nő felfele spirál alakban, teljesen a testen kívül alakul ki. Miután eléri a fej tetejét, egy Gong-pillérré alakul át. Ennek a Gong-pillérnek a magassága határozza meg egy ember Gong-jának szintjét. Ez a Gong-pillér egy nagyon mély dimenzióban bújik meg, ami megnehezíti, hogy látható legyen egy átlagos ember számára.

A természetfeletti képességek az energiaszinttel együtt erősödnek. Minél magasabb az energiaszint, s ezáltal az ember szintje, annál erősebbek a természetfeletti képességei és annál könnyebben tudja őket használni. Az alacsonyabb energiaszinttel rendelkező embereknek gyengébb természetfeletti képességeik vannak, nehezebben tudják használni azokat, és néhány pedig teljesen használhatatlan. Maguk a természetfeletti képességek nem határozzák meg az ember energiaszintjét, sem művelésének szintjét. Inkább az energiaszint az, ami meghatározza valaki szintjét, s nem a természetfeletti képességek. Néhányan "lezárt" módban végzik a művelést, ami azt jelenti, hogy energiaszintjük igen magas, de mégsem használhatják sok természetfeletti képességüket. A meghatározó tényező az energiaszint, ami a Xinxing művelésének útján fejlődik ki. Ez a legfontosabb.

3.2 A gyakorlónak nem a természetfeletti képességek megszerzésére kell törekednie

Minden gyakorló nagy hangsúlyt fektet a természetfeletti képességekre. A társadalomban ezek jól mutatnak, s így sokan szeretnének rendelkezni velük, de megfelelő Xinxing nélkül senki sem juthat hozzá ezekhez.

Vannak olyan természetfeletti képességek, amiket egy mindennapi ember is elérhet, mint például az Égi Szem, a jóslás, a telepátia, a távolbalátás, és így tovább. Azonban nem az összes ilyen képesség nyilvánul meg a fokozatos megvilágosodás során, mivel ez mindenkinél különbözik. Vannak bizonyos természetfeletti képességek, amikkel egy mindennapi ember nem rendelkezhet, például egy anyag állapotát átváltoztatni egy másik anyagévá ebben a mi fizikai dimenziónkban – ez nem egy olyan dolog, amire egy mindennapi ember képes lenne. A jelentős természetfeletti képességek a születés után, a művelésen keresztül fejlődnek ki. A Fálun Gong a kozmosz szabályaira alapozva fejlődött ki, így a kozmosz összes természetfelletti képessége létezik a Fálun Gong-ban is. Minden csupán attól függ, hogyan halad a gyakorló a műveléssel. Az a gondolat, hogy szeretnénk néhány természetfeletti képességet, nem tekinthető rossznak. Azonban minden, egy egyszerű gondolatnál erősebb törekvés negatív hatást kelt. Nincs sok haszna annak, ha valaki alacsony szinten jut természetfeletti képességekhez azért, hogy mutogassa azokat mások előtt, s így mindenkinél erősebbnek tűnjön. Ha ez történik, ez pontosan azt mutatja, hogy ennek az embernek a Xinxing-je nem elég magas ahhoz, hogy természetfeletti képességeket kapjon. Ha rossz Xinxing-gel rendelkező ember jut természetfeletti képességekhez, akkor ezeket fel tudja használni rossz cselekedetek végrehajtására. Mivel az ilyen ember Xinxing-je nem stabil, nem biztos, hogy nem fog valami rosszat elkövetni.

A másik szempont pedig az, hogy a természetfeletti képességeknek, még ha meg is mutatják vagy elő is adják őket, semmiképpen nem szabad megváltoztatniuk a szokványos társadalmi életet. Igazán magas szintű természetfeletti képességeket nem szabad közönség elé tárni, mert a hatás és a veszély túl nagy lenne; például egy nagy épület összedöntését nem szabad véghezvinni. A különleges célú eseteket kivéve, az igazán jelentős természetfeletti képességek nem használhatók és nem is lehet őket előhozni, mert magas szintű mesterek visszatartják azokat.

Mégis sok mindennapi ember akaratoskodik, hogy a Qigong-mesterek mutassák be természetfeletti képességeiket. A természetfeletti képességekkel rendelkező emberek nem arra használják képességeiket, hogy bemutatót tartsanak, mivel nem szabad azokat közönség elé tárniuk; a bemutó az egész társadalomra megrendítő hatással lenne. Azok az emberek, akiknek tényleg nagy erénnyel rendelkeznek, nem használhatják természetfeletti képességeiket közönség előtt. Sok Qigong-mester borzasztó rosszul érzi magát előadás alatt, és legszívesebben sírna utána. Ne akard, hogy bemutassák képességeiket! Kényelmetlen számukra, hogyha fel kell fedniük ezeket a dolgokat. Egy tanítványom hozott egy magazint nekem. Abban a pillanatban, ahogy elolvastam, borzalmasan kezdtem érezni magam. Arról volt szó, hogy valahol egy nemzetközi Qigong konferenciát tartottak. Természetfeletti képességekkel rendelkező emberek vehettek részt a versenyben, és aki a legnagyobb természetfeletti képességgel rendelkezett, az mehetett a konferenciára. Miután elolvastam, napokig nyugtalan voltam. A természetfeletti képesség nem valami olyan dolog, amit közönség előtt lehet bemutatni a veresenyzés kedvéért – az nagyon sajnálatos, ha közönség előtt mutogatják őket. A mindennapi ember az átlagos élet gyakorlati dolgaira helyezi a hangsúlyt, de egy Qigong-mesternek legyen tartása.

Mi a hajtóerő a mögött, hogy valaki természetfeletti képességekre akar szert tenni? Ez pontosan a gyakorló törekvését és gondolkodását tükrözi. Nem tiszta törekvéssel és megbízhatatlan gondolkodással nagyon valószínű, hogy nincsenek is jelentős természetfeletti képességei. Ez azért van, mert mielőtt teljesen megvilágosodnál, amit jónak és rossznak látsz, azt mindössze csak e világ törvényeire alapozod. Nem láthatod a dolgok igaz természetét, és a köztük lévő karmikus kapcsolatot sem. Az emberek közti hadakozás, veszekedés, egymással való kiabálás egyértelműen karmikus eredetű. Ha ezt nem látod be, akkor többet ártasz, mint segítesz. A mindennapi ember dicsérete és elmarasztalása, a jó és rossz megítélése csak ezen világ törvényeit követi; a művelő nem foglalkozik ilyen dolgokkal. A teljes megvilágosodást megelőzően, amit a két szemed segítségével látsz, az nem feltétlenül igaz. Amikor két ember megüti egymást, az a karmikus adósság kiegyenlítése céljából is előfordulhat. A te esetleges beavatkozásod meggátolhatja ezt a kiegyenlítést. A Karma egy bizonyos fekete anyag, ami körülveszi a testet, és fizikailag létezik egy másik dimenzióban, betegséggé és szerencsétlenséggé alakulhat át.

Mindenkinek vannak természetfeletti képességei, és csak folyamatos művelés útján lehet teljesen kifejleszteni és erősíteni őket. Amennyiben viszont egy művelő csak a természetfeletti képességek iránt érdeklődik, akkor ez a művelő rövidlátó és a gondolkodása nem tiszta. Nem számít, hogy mire akarja használni természetfeletti képességeit, erőszakos törekvése az önzés elemeit hordozza magában, ami egyértelműen beárnyékolja a művelést, így sohasem fog természetfeletti képességekkel rendelkezni.

3.3 Hogyan kezelendő az energiaszint?

Néhányan, akik még nem is olyan régen gyakorolnak, máris gyógyítani akarnak, hogy megbizonyosodjanak energiájuk hatásáról. Ha még nem rendelkezel nagy energiával és kinyújtod a kezed, hogy megpróbálj gyógyítani, azonnal átviszel magadba egy nagy adag fekete, egészségtelen, piszkos Qi-t a beteg testéből. Mivel nincs meg a képességed arra, hogy megsemmisítsd a beteg Qi-t, ráadásul a tested nem rendelkezik egy védőpajzzsal, egy és ugyanazt a teret osztod meg a beteggel; nagy energia nélkül nem vagy védve a beteg Qi-től. Következésképpen te fogod magad nagyon rosszul érezni. Ha senki sem vigyáz rád, idővel meg fogsz betegedni. Így annak, akinek nem elég magas az energiaszintje, nem szabad másokat gyógyítania. Csak az az ember, akinek már kifejlődtek a természetfeletti képességei, és egy bizonyos szintű energiával rendelkezik, gyógyíthat a Qigong segítségével. Még akkor is, amikor már valakinek kifejlődtek a természetfeletti képességei, és képes gyógyítani, amikor ez egy nagyon alacsony szinten történik, valójában az összegyűjtött energiát – saját energiáját – használja arra, hogy betegségeket gyógyítson. A Gong nemcsak energia, hanem egy intelligens élőlény is egyben, amit nem könnyű összegyűjteni, mert amikor kiadsz magadból Gong-ot, akkor valójában kiüríted magad. Azzal együtt, hogy leadsz a Gong-odból, a fejed fölött lévő Gong-pillér is megrövidül, lecsökken. Ez egyáltalán nem éri meg. Így én nem támogatom azt, hogy másokat gyógyíts, ha még nem rendelkezel magas energiával. Mindegy melyik módszert használod, akkor is a saját energiádat emészted fel.

Amikor valaki energiája elér egy bizonyos nagyságot, különböző fajta természetfeletti képességek kerülnek felszínre. Nagyon vigyáznod kell, amikor ezeket a képességeket használod. Például, az embernek, amikor kinyílik az Égi Szeme, használnia kell azt, mert ha nem használja, akkor bezárul. Ennek ellenére nem szabad túl gyakran néznie ezzel a szemével. Ha túl gyakran használja, túl sok energiát emészt fel. Tehát ez azt jelenti, hogy sose használjuk? Persze, hogy nem ezt jelenti. Ha sosem használnánk, akkor mi az értelme a kiművelésüknek? A kérdés az, hogy mikor használjuk. Csak akkor használd, amikor a művelésed már eljutott egy bizonyos szintig és képes vagy újra feltölteni magad. Amikor egy Fálun Gong-gyakorló eljut egy bizonyos szintre, a Fálun (Törvénykerék) automatikusan alakítja át [a bejövő energiát] és tölti fel [a testet] pontosan annyival, amennyi Gong-ot leadott. A Fálun automatikusan szinten tartja a gyakorlók energiáját, s így a Gong mennyisége sose csökken. Ez a Fálun Gong egy jellemzője. Ameddig az ember el nem jut eddig a pontig, a természetfeletti képességeket nem ajánlatos használni.

4. AZ ÉGI SZEM

4.1 Az Égi Szem felnyitása

Az Égi Szem főcsatornája a homlok közepe és a Shangen-pont között található. A mindennapi ember látása megegyezik a fényképezéssel. A tárgy messzeségétől és a fényerőtől függően változtatjuk a lencse és a pupilla nagyságát; a képek a látóidegeken keresztül az agy hátsó részében található tobozmirigyen keletkeznek. Az "átlátási képesség" egyszerűen a tobozmirigy azon képessége, hogy közvetlenül az Égi Szemen keresztül néz kifelé. Az átlagos ember Égi Szeme nincs nyitva, mivel a főcsatorna bejárata nagyon szűk és sötét. Belül nem található eszenciális Qi, és fény sincs. Néhány ember csatornája el van tömődve, ezért nem látnak.

Az Égi Szem felnyitásakor először vagy külső erőt használunk, vagy az önművelésre támaszkodunk. A csatorna keresztmetszete mindenkinél más formájú, bármi lehet oválistól körig, rombusztól háromszögig. Minél jobban gyakorolsz, annál jobban fog kör alakhoz hasonlítani. Másodszor a mester ad neked egy szemet; ha pedig egyedül művelődsz, akkor saját magadnak kell azt kiművelned. Harmadszor finomított Qi-nek kell lennie az Égi Szem helyén.

Általában a két szemünkkel látjuk a dolgokat, és pontosan ez a két szemünk az, ami lezárja a többi dimenzióhoz vezető csatornát. Pajzsként működnek, hogy csak a mi fizikai dimenziónkban létező tárgyakat lássuk. Az Égi Szem felnyitása lehetővé teszi, hogy a két szemünk nélkül lássunk. Miután elérsz egy nagyon magas szintet, kiművelhetsz egy Igaz Szemet is magadnak. Így láthatsz majd az Égi Szem Igaz Szemével vagy a shangen pont Igaz Szemével. A Buddha Iskola szerint minden pórus egy szem – az egész testet behálózzák a szemek. A Tao Iskola szerint minden akupunktúra pont egy szem. Mindenesetre a főcsatorna az Égi Szemnél található, és ezt kell legelőször felnyitni. A tanfolyam alatt én mindenkibe beültetem mindazt, ami szükséges az Égi Szem felnyitásához. Mivel az emberek fizikai képessége különböző, az eredmény is különböző lesz. Néhányan egy sötét lyukat fognak látni, ami egy mély kúthoz hasonlít; ez azt jelenti, hogy az Égi Szem csatornája sötét. Mások egy fehér alagutat látnak. Ha tárgyakat látsz magad előtt, az azt jelenti, hogy az Égi Szem épp akkor nyílik fel. Többen forgó tárgyakat látnak; ezeket a Mester ültette beléd az Égi Szem felnyitásához. Amint az Égi Szem kinyílt, látni fogsz. Néhányan egy nagy szemet látnak az Égi Szemükön keresztül, és azt hiszik, hogy ez Buddha szeme. Valójában ez az ő saját szemük. Így történik általában a nagyon jó veleszületett természetű emberekkel.

Statisztikai adataink szerint, minden előadássorozat alatt a résztvevők több mint felének nyílik fel az Égi Szeme. Egy olyan probléma merülhet fel az Égi Szem felnyílását követően, hogy az az ember, akinek a Xinxing-je még nem elég magas, esetleg rossz elkövetésére használja az Égi Szemet. Hogy elkerüljük ezt a problémát, rögtön a Bölcsesség-szem szintjén nyitom fel az Égi Szemeteket – más szóval, egy magasabb szinten, ami lehetővé teszi, hogy közvetlenül lásd más dimenziók egyes dolgait, és hogy lásd a művelés során előkerülő dolgokat, s így elhidd őket. Ez a művelésbe vetett hitedet fogja növelni. Azok, akik csak most kezdtek gyakorolni, a Xinxing-jük még nem érte el a természetfeletti ember szintjét. Így amint természetfeletti dolgokhoz jutnak, rosszat tehetnek. Mondok egy példát: Ha az utcán mész és egy lottózóhoz érsz, könnyen elsétálhatsz a főnyereménnyel. Ennek nem szabad megtörténnie, mindezt csak magyarázatképpen említettem. A másik ok az, hogy mi most sok embernek nyitjuk fel az Égi Szemét. Képzeld, mi lenne, ha mindenki át tudna látni az emberi testen, vagy látná a tárgyakat a fal mögött – ezt továbbra is emberi társadalomnak hívnák? Ez jelentősen megzavarná az emberi társadalmat, ezért ennek nem szabad megtörténnie, és nem is elérhető. Továbbá, ez nem is tenne semmi jót a gyakorlóknak, és csak a ragaszkodásaikat növelné. Következésképpen nem nyitjuk meg az Égi Szemet alacsony szinten. Inkább megnyitjuk azt rögtön egy magasabb szinten.

4.2 Az Égi Szem szintjei

Az Égi Szemnek sok szintje van. A szinttől függően lát különböző dimenziókat. A buddhizmus öt szintet különböztet meg: a Hús-vér szem, a Mennyei-szem, a Bölcsesség-szem, a Fá-szem és a Buddha-szem. Mindegyik szint tovább fel van osztva felső, középső és alsó szintre. A Mennyei-szem szintjén vagy az alatt csupán a mi anyagi világunkat vagyunk képesek szemlélni. Csak a Bölcsesség-szem szintjén, vagy a felett lehet csak más dimenziókba belátni. Azok, akik átlátóképességgel rendelkeznek, világosan látják a dolgokat, nagyobb pontossággal, mint egy CT felvétel. Azonban amit látnak, az mind a mi fizikai világunkat írja le, s nem jut túl ezen a dimenzión, amelyben mi létezünk; tehát nem érte el az Égi Szem magasabb szintjeit.

Az Égi Szem szintjeit az ember eszenciális Qi-jének mennyisége, továbbá a főcsatorna átmérője, világossága és eltömődésének mértéke határozza meg. A belső eszenciális Qi egy kritikus tényező annak meghatározásában, hogy milyen mértékig képes az Égi Szem kinyílni. Hat éves kornál fiatalabb gyermekek Égi Szemét különösen könnyű kinyitni. Még a kezemet sem kell hozzá használnom. Égi Szemük azonnal kinyílik, amint elkezdek beszélni, mivel a gyerekeket még nem érte túl sok negatív hatás a mi fizikai világunkból, és nem is követtek még el semmiféle rosszat. Az eszenciális Qi-jüket még teljes mennyiségben megőrizték. A gyermekeknek, ahogy elhagyják a hat éves kort, egyre nehezebbé válik Égi Szemük kinyitása, mivel ahogy idősödnek, úgy éri őket egyre több és több külső hatás. Többek között a rossz oktatás, az elkényeztetés, az erkölcsük megromlása mind szerepet játszik az eszenciális Qi mennyiségének csökkenésében. Egy bizonyos pontot elérve ez teljesen el is tűnik. Azok, akik az eszenciális Qi-jüket teljesen elveszítették, művelés útján fokozatosan visszanyerhetik azt, de mindez hosszú időbe és sok energiába telik. Ez az eszenciális Qi ennyire értékes.

Nem ajánlom az Égi Szem Mennyei-Szem szintjén történő kinyitását, mert amikor még egy gyakorló energiaszintje alacsony, több energiát veszít a dolgok szemlélésével, mint amennyit felvesz a művelése során. Ha túl sokat veszít a nagyfontosságú energiából, akkor az Égi Szem újra bezárulhat. Ha bezárul, nem könnyű később újra megnyitni. Így, amikor én megnyitom az emberek Égi Szemét, általában azt a Bölcsesség Szem szintjén nyitom meg. Bármennyire tisztán vagy homályosan is, de fognak látni a gyakorlók tárgyakat másik dimenziókból. A veleszületett tulajdonságoktól függően, néhányan tisztán fognak látni, nehányan szakaszosan, és megint mások csak homályosan, de legalábbis fényt mindenképpen látni fognak. Ez jó hatással van a művelők magasabb szintre való fejlődésére. Azok, akik nem látnak tisztán, javíthatják látásukat a művelésen keresztül.

Azok, akiknek kevesebb eszenciális Qi-jük van, csak fekete-fehér képeket látnak az Égi Szemükön keresztül. Azoknak a szeme viszont, akik hozzávetőlegesen több Qi-vel rendelkeznek, látni fog színeket is és általában minden élesebb lesz. Minél több az eszenciális Qi, annál tisztább a kép, bár ez mindenkinél egyéni. Néhányan nyitott Égi Szemmel születnek, míg másoké szorosan el van tömődve. Amikor az Égi Szem kinyílik, az nagyon hasonlít egy virág sziromról sziromra való kinyílásához. Meditáció közben eleinte fényt fogsz látni az Égi Szem helyén. Először a fény nem túl erős, majd később vörössé válik. Néhány ember Égi Szeme nagyon szorosan zárt, így előfordulhat, hogy az első reakciók nagyon erősek. Érezni fogják, hogy a főcsatorna és a Shangen pont körüli izmok megfeszülnek, mintha azt valaki befelé nyomná. A homlok fáj, és olyan érzés, mintha megdagadna. Ezek mind az Égi Szem megnyílásának a jelei. Akiknek az Égi Szeme könnyen nyílik fel, néha látnak bizonyos dolgokat is. A tanfolyam alatt vannak, akik önkéntelenül látják a Fá-testeimet, de amikor akarattal próbálják keresni, eltűnik, mivel ezúttal a Hús-vér szemüket hívják segítségül. Amikor csukott szemmel látsz valamit, próbálj abban az állapotban maradni, és fokozatosan egyre tisztábban fogsz látni. Amikor valamit jobban meg akarsz figyelni, akkor valójában átváltasz a saját szemeidre, s a látóidegeket kezded használni. Így nem fogsz látni semmit.

A dimenziók, amiket az Égi Szemmel láthatunk, mindenkinél különböznek attól függően, hogy milyen szinten van az Égi Szemük. Néhány tudományos kutatóintézet nem veszi figyelembe ezt a tényt, s így amikor Qigong vizsgálatokat végeznek, nem jutnak a megfelelő eredményre. Előfordul az is, hogy teljesen ellenkező következtetésre jutnak. Például, az egyik intézet kifejlesztett egy módszert a természetfeletti képességek vizsgálatára. Megkértek néhány Qigong-mestert, hogy nevezzék meg, mi található egy bizonyos lezárt dobozban. Mivel a Qigong-mesterek Égi Szeme mind különböző szinten volt nyitva, nem ugyanazt a választ adták. Így a kutatók levonták a következtetést, hogy az Égi Szem egy hamis és megtévesztő elmélet. Általában azok, akik alacsonyabb szintű Égi Szemmel rendelkeznek, jobb eredményre jutnak az ilyenfajta kísérletek során, mivel az ő Égi Szemük a Mennyei-szem szintjén nyílt ki – egy olyan szinten, ami kizárólag arra alkalmas, hogy tárgyakat figyeljünk meg ebben a fizikai dimenzióban. Így tehát azok, akik nem értik az Égi Szem elméletét, úgy gondolják, hogy ezek az emberek rendelkeznek a legnagyobb természetfeletti képességekkel. Minden tárgy, legyen az természetes vagy mesterséges, a különböző dimenziókban különböző formában és alakban jelenik meg. Például, amint előállítanak egy poharat, egy másik dimenzióban egy intelligens lény születik. Sőt, mielőtt ez a lény elkezdett volna létezni, lehet, hogy ő valami egészen más volt előtte. Alacsony szintű Égi Szemmel valaki csupán egy poharat lát. Magasabb szinten viszont látni fogja azt a lényt, amely a másik dimenzióban található. Még magasabb szinten látni lehet ennek a lénynek a jelen formája előtti megtestesülését is.

4.3 A távolbalátás

Miután az Égi Szem megnyílt, a távolbalátás természetfeletti képessége jelenik meg egyeseknél, és így többezer kilométerre lévő tárgyakat is látni fognak. Mindenki elfoglal egy bizonyos saját teret. Ebben a térben ő olyan nagy, mint a kozmosz. Az ő saját terén belül a homloka előtt egy tükör található, azonban ez láthatatlan a mi dimenziónkban. Minden embernél megtalálható ez a tükör, de a nem gyakorlók tükre befelé fordul. Gyakorlóknál ez a tükör fokozatosan megfordul. Mikor megfordul, meg tudja mutatni, amit a gyakorló látni akar. Ezen az ő terén belül, a gyakorló hatalmas – teste nagyon nagy, s ugyanúgy a tükre is. Bármi, amit egy gyakorló látni akar, megjelenhet a tükrön. Azonban annak ellenére, hogy a tükör felfogta a képet, a gyakorló még nem látja azt; a kép csupán a másodperc töredékéig marad a tükrön miközben visszafordul és megmutatja neked a tárgyat, amit felfogott. Majd újra visszafordul. Oda-vissza fordul nagyon nagy sebességgel, megállás nélkül előre-hátra forog. Ahhoz, hogy folyamatos mozgást keltő filmet kapjunk, 24 képnek kell megfordulnia szemünk előtt másodpercenként. Ennél sokkal gyorsabban forog a tükör, így a képek folyamatosak és tiszták. Ezt nevezzük távolbalátásnak – ilyen egyszerű a távolbalátás elmélete. Ezt régebben nagy titokban tartották, s most én itt feltártam nektek csupán egy pár sorban.

4.4 Dimenziók

A mi nézőpontunkból kiindulva a dimenziók meglehetősen bonyolultak. Az emberiség csak azt a dimenziót ismeri, amelyben az emberek jelenleg léteznek, míg más dimenziókat még nem fedeztek fel. Mi, Qigong-mesterek a dimenzióknak szintjének már több tucatnyi szintjét figyeltük meg. Ezek mind elméletileg megmagyarázhatók, csak a tudomány még nem bizonyította be őket. Bár bizonyos dolgok létezését nem ismerjük el, valójában megmutatkoznak a mi dimenziónkban is. Például létezik a Bermuda-háromszög, másnéven az "Ördög háromszöge". Hajók tűnnek el ezen a helyen, repülők úgyszintén, majd évekkel később felbukkannak újra. Senki sem tudja megmagyarázni, hogy valójában mi történik, mivel senki sem haladt még túl az emberi gondolkodáson és elméleteken. Valójában a Háromszög egy másik dimenzióba vezető út. Ez nem hasonlítható a mi stabil ajtóinkhoz, hanem a helyzete kiszámíthatatlan. Ha egy hajó akkor lép be a területre, amikor az ajtó véletlenül nyitva van, akkor nagyon könnyen átkerülhet a másik dimenzióba. Az emberek nem érzékelik a dimenziók közti különbséget, s így egy pillanat alatt egy másik dimenzióban találják magukat. A két dimenzió közötti idő- és távolságkülönbségek a mi mértékegységeinkkel ki sem fejezhetők – egy ottani akár ezer kilométeres távolság itt csupán egy pont, vagyis előfordulhat, hogy egy és ugyanazon a helyen és időben léteznek. A hajó egy pillanatra átlibben és utána véletlen folytán visszajön. Ezalatt évtizedek teltek el ezen a földön, mivel az idők különbözőek a két dimenzióban. Ezen felül minden dimenzióban egységes világok találhatók meg. Ez nagyon hasonlít az atomokból álló szerkezetek modelljeihez, ahol az egyik golyót egy szál köti össze a másikkal, ami egy sok golyóból és szálból álló bonyolult szerkezet.

Négy évvel a második világháborút megelőzően egy angol pilóta a küldetését hajtotta végre, amikor félúton komoly viharba került. Nagy tapasztalatának köszönhetően sikerült találnia egy elhagyatott repülőteret. Abban a pillanatban, hogy a repülőteret megpillantotta, egy teljesen más kép fogadta: hirtelen napos, felhőtlen idő, mintha egy másik világba csöppent volna. A repülőtéren a repülők sárgára voltak festve, és az emberek nagyon el voltak foglalva a földön. Nagyon furcsán érezte magát. Miután földet ért, senki nem észlelte őt; még az irányítótorony sem vette fel vele a kapcsolatot. A pilóta úgy döntött, hogy továbbrepül, mivel kitisztult az ég. Felszállt újra, s amikor ugyanabban a távolságban volt, mint ahonnan ezt a repülőteret látta percekkel ezelőtt, újra belekerült a viharba. Végülis sikerült visszatérnie. Jelentette, ami történt, és még a repülőnaplóba is bejegyezte, de a főnöke nem hitt neki. Négy évvel később, amikor kitört a második világáború, ugyanarra az elhagyatott repülőtérre küldték. Rögtön felismerte, hogy az ugyanaz a hely, mint amit négy évvel azelőtt látott. Mi, Qigong-mesterek mindannyian meg tudjuk ezt magyarázni. Négy évvel előbb ment át ugyanazon, ami később történt meg vele. Mielőtt megtörtént volna vele, már ott volt előtte és részt vett a történésekben előre, majd visszaállt a tényleges sorrend.

5. A QIGONG GYÓGYMÓDOK ÉS A KÓRHÁZI GYÓGYÍTÁS

Alapvetően a Qigong gyógymódok teljesen eltérnek a kórházi gyógyítástól. A nyugati gyógymódok az átlagos emberi társadalom módszerein alapulnak. Annak ellenére, hogy laboratóriumi vizsgálatok és röntgen-felvételek állnak rendelkezésre, mégis a betegségnek csak ezen dimenzión belüli forrását tudják megállapítani, és nem látják azokat az információkat, melyek másik dimenziókban léteznek. Így nem értik a betegség okát. Ha nem komoly a betegség, a gyógyszer képes megszűntetni a betegség okát (amit a nyugati orvoslás vírusnak nevez, a Qigong pedig karmikus tartozásnak). Amennyiben komoly a betegség, a gyógyszer nem fog hatni, mivel a beteg nem fogja tudni elviselni az adag növelését. Nem minden betegség követi ezen világ szabályait, némelyik nagyon komoly, és túlhalad ezen világ határain, s következésképpen a kórházak nem tudják kezelni őket.

A mi országunkban a hagyományos orvostudomány a Kínai orvoslástan, ami elválaszthatatlan a természetfeletti képességektől, melyek az emberi test művelésén keresztül fejlődnek ki. Régen különös figyelmet fordítottak a test művelésére. A konfúcionista-, a Tao-, a Buddha Iskola, és még a konfúcionista tanítványok is mind nagy jelentőséget tulajdonítottak a meditációnak. Ülve meditálni egy tudománynak számított. Annak ellenére, hogy nem végeztek gyakorlatokat, idővel energiájuk és természetfeletti képességeik kifejlődtek. Miért volt képes a kínai akupunktúra olyan pontosan meghatározni az emberi test meridiánjait? Miért nem vízszintesen vannak összekötve az akupunktúra pontok? Miért nem keresztezik egymást, és miért függőlegesen vannak összekötve? Hogyhogy ilyen nagy pontossággal tudták feltérképezni őket? Az a mai ember, aki természetfeletti képességgel rendelkezik, saját szemével láthatja ugyanazt, amit a kínai doktorok leírtak. Ennek az az oka, hogy az ősi kínai doktorok általában rendelkeztek természetfeletti képességekkel. A kínai történelem jól ismert doktorai Li Shizhen, Sun Simiao, Bian Que és Hua Tuo valójában mind természetfeletti képességgel rendelkező Qigong-mesterek voltak. A kínai orvoslástan mára már elvesztette kapcsolatát a természetfeletti képességekhez, és csak a gyógymódokat őrizte meg. Régen a kínai doktorok a szemüket használták (a természetfeletti képességekkel együtt) a betegségek megállapítására. Később elkezdték mérni a pulzust is. Ha a természetfeletti képességeket visszaadnánk a kínai gyógyítási módokhoz, talán még sok-sok évig a nyugati orvostudomány utol se tudná érni a kínai orvoslástant.

A Qigong eljárás a betegség gyökerét irtja ki. Én a betegséget a Karma egy fajtájának tartom: a betegségek gyógyításával elősegítjük a Karma csökkenését. Vannak Qigong-mesterek, akik úgy gyógyítanak, hogy segítenek a betegnek a fekete Qi-től megszabadulni az úgynevezett Qi eltávolítási és helyettesítési módszert használva. Nagyon alacsony szinten el is távolítják a fekete Qi-t, azonban nem ismerik keletkezésének gyökerét. Ez a fekete Qi vissza fog térni, és a betegség újra meg fog jelenni. Az igazság az, hogy nem a fekete Qi a betegség előidézésének oka – a fekete Qi jelenléte csupán a rosszullétet idézi elő a betegnél. Betegsége igazi gyökere egy intelligens lény, mely egy másik dimenzióban létezik. Sok Qigong-mester ezt nem tudja. Mivel ez az intelligens lény nagyon erős, egy átlagember nem tudja megérinteni, s nem is merné. A Fálun Gong gyógymód erre az intelligens lényre koncentrál, és innen indul ki, így a betegség gyökerét távolítja el. Ezenfelül egy pajzsot is teszünk erre a területre, így a betegség nem tud újra támadni a jövőben.

A Qigong képes gyógyítani, de az emberi társadalmat nem zavarhatja meg. Ha széles körben használnák, akkor az átlagos emberi társadalom kondícióit zavarná meg, ami nem megengedett; s a gyógyító hatás sem lenne jó. Mint ahogy mindannyian tudjátok, néhányan Qigong diagnosztikai klinikákat, Qigong kórházakat és Qigong rehabilitációs központokat nyitottak. Mielőtt megnyitották ezeket az intézményeket, gyógymódjaik nagyon eredményesek voltak. Mihelyt üzletet csináltak belőlük, a hatás rohamosan csökkent. Ez azt jelenti, hogy az embernek nem szabad a természetfeletti erőket felhasználnia arra, hogy az átlagos emberi társadalom problémáit megoldja. Amennyiben erre használják őket, a hatás lecsökken az átlagos emberi társadalom szintjére.

A természetfeletti képességeket használva, rétegről rétegre meg lehet vizsgálni az emberi testet belülről ugyanúgy, ahogyan az orvostudomány vizsgál szeletről szeletre. A lágy rétegek és a test minden más részei is láthatók. A mai CT vizsgálattal nagyon pontosan látunk mindent, de egy gépre van szükség; nagyon sok időt igényel, sok film kell hozzá, nagyon lassú és drága. Nem olyan kézenfekvő és pontos, mint az emberi természetfeletti képességek. Mialatt egy pillanatra becsukják a szemüket, hogy gyorsan átvizsgáljanak, a Qigong-mesterek közvetlenül és pontosan látják bármely szervét a betegnek. Ez nem csúcstechnológia? Ez a technológia sokkal előrehaladottabb, mint a mai legmodernebb technológia. Mégis ez már az ősi Kínában is megtalálható volt – ez volt a régi idők "csúcstechnológiája". Hua Tuo talált egy növekvő daganatot Cao Cao agyában, és meg akarta operálni. Cao Cao nem hitt neki, és azt gondolta, hogy így akar kárt tenni benne. Letartóztatta Hua Tuo-t. Végül Cao Cao tényleg agydaganatban halt meg. Sok közismert kínai doktor rendelkezett természetfeletti képességgel. Most mindössze az történik, hogy a modern társadalom embere a praktikus dolgok iránt küzd a végsőkig, és közben elfelejti az ősi hagyományokat.

A mi magasszintű Qigong művelésünk újra előtérbe helyezi a hagyományos dolgokat, leszármaztatja és kifejleszti őket a gyakorláson keresztül, majd felhasználja azokat az emberi társadalom javára.

6. A BUDDHA ISKOLA QIGONG-JA ÉS A BUDDHIZMUS

Amint a Buddha Iskola Qigong-ját említjük, sokan egyetlen egy dologra gondolnak: Minthogy a Buddha Iskola célja a Buddha kiművelése, rögtön a buddhizmus dolgaihoz próbálják azt kapcsolni. Én most itt határozottan kijelentem, hogy a Fálun Gong a Buddha Iskola egy Qigong-ja. Ez egy valósan jó, hatalmas művelési út, és semmi köze sincs a buddhizmushoz. A Buddha Iskola Qigong-ja a Buddha Iskola Qigong-ja, míg a buddhizmus az buddhizmus. Annak ellenére, hogy a művelési céljuk ugyanaz, különböző úton jutnak el oda. Két különböző művelési iskola, s előírásaik is különbözőek. Említettem a "Buddha" szót, s még fogom is említeni a későbbiekben, amikor majd magasabb szinten magyarázom a művelési utat. Maga a szó nem utal semmiféle babonára. Néhányan felháborodnak, amikor hallják a "Buddha" szót, azt állítva, hogy babonát terjesztünk. Ez nem így van. A "Buddha" eredetileg egy szanszkrit kifejezés volt, mely Indiából származik. Hangzata után kínaira fordítva "Fo Tuo"-nak nevezték el [Kínában]. Ebből az emberek elhagyták a "Tuo"-t, s csak a "Fo" szót tartották meg, ami kínaiul "megvilágosultat" jelent, egy megvilágosult emberre utal.

6.1 A Buddha Iskola Qigong-ja

Napjainkig kétféle Buddha Iskola Qigong-ot hoztak nyilvánosságra. Az egyik a buddhizmusból vált ki, és évezredes fejlődése során számtalan kiemelkedő szerzetest nevelt ki. Amikor tanítványaik művelésükben eljutnak egy haladó szintre, akkor egy már magas szinten lévő mester tanítja tovább őket, hogy így egyéni, magas fokú tanítást kapjanak. Régebben, a buddhizmusban, mindezeket a dolgokat egyszerre csak egy embernek adták át. Amikor már közeledett élete végéhez, ez a kiemelkedő szerzetes továbbadta ezeket egy tanítványnak, aki a buddhizmus szentírásai szerint művelődött, tovább fejlődve teljes mivoltában. Láthatólag, ez a fajta Qigong szoros összeköttetésben van a buddhizmussal. Később, nevezetesen a Nagy Kulturális Forradalom idején a szerzeteseket kitették a templomokból. Ezek a művelési utak elterjedtek a nép között, s egyre több követőjük lett.

Van egy másik fajta Buddha Iskola Qigong is. Történelmileg ez sosem volt a buddhizmus egy része. Ezt mindig csöndesen művelték, akár az emberek között vagy elvonulva a hegyek között. Ezeknek a művelési utaknak mind megvan a maguk különlegessége. Az alapfeltétel a megfelelő tanítvány kiválasztásában rejlik – valaki, aki hatalmas erénnyel rendelkezik, s így képes egy nagyon magas fokra művelődni. Ilyen ember csak néhanapján születik. Ezeket a művelési utakat nem lehet közzétenni, mert az előírás a nagyon magas Xinxing, és a Gong-juk nagyon gyorsan fejlődik. Elég sok ilyen gyakorlási mód létezik. Hasonló a helyzet a Tao Iskolával is. A taoista Qigong tovább van osztva Kunlun, Emei, Wudang, stb... Qigong ágazatokra és mindegyikük a Tao Iskolához tartozik. Az osztályoknak is vannak alosztályai, és mind nagyon különböznek egymástól. Nem szabad sem összekeverni, sem együtt gyakorolni őket.

6.2 A buddhizmus

A buddhizmus egy, a művelést szolgáló gyakorlat-rendszer, amit több mint kétezer évvel ezelőtt Sákjamuni saját maga megvilágosodás által ismert fel Indiában. Ezt a művelést három szóban össze lehet foglalni: ,,Törvény, Meditáció, Bölcsesség". A Törvény a Meditációt szolgálja. A buddhizmusban nem beszélnek külön a gyakorlatok végzéséről, bár valójában igenis léteznek gyakorlatok. Ha leül valaki meditálni, akkor már gyakorol is. Mert ha valaki nyugalomba jut és összpontosít, a világegyetem energiája gyűlni kezd a teste körül, ezzel elérve a gyakorlás célját. A Törvény a buddhizmusban azt jelenti, hogy a hétköznapi emberek minden vágyáról le kell mondani és fel kell adni a dolgokat, amikhez a hétköznapi emberek ragaszkodnak, hogy elérjük a nyugalom és tétlenség állapotát. Ekkor mélyedhet csak el ez az ember a meditációban, a meditáció közben folyamatosan emeli a szintjét, aztán eljut a megvilágosodáshoz és a bölcsesség felnyílásához, megismeri a világegyetemet és látja ennek az igaz arculatát is.

Mikor Sákjamuni elkezdte a Fá terjesztését, minden nap csak három dolgot tett: Fá-t magyarázott (főként az Arhat szint Fá-ja lett továbbadva), tanítványai hallgatták a Fá-t; azután kezében a koldustállal alamizsnáért könyörgött (kéregetett); a harmadik pedig a lótuszülésben történő meditáció alatti tényleges művelés volt. Miután Sákjamuni elhagyta ezt a világot, a bráhmánizmus és a buddhizmus, miután harcot vívtak egymás ellen, egy vallássá – a hinduizmussá forrtak össze. Ezért nem létezik ma már buddhizmus Indiában. A későbbi fejlődési folyamat során született meg a Mahájána-buddhizmus. Ezt terjesztették el Kínában és ez vált a mai buddhizmussá. A Mahájána-buddhizmusban nem csak Sákjamunit tisztelik ősmesterként, hanem ez egy több-Buddha-hit lett, sok Tathágatát tisztelnek, úgy Amithába Buddhát, mint Bháizajáguru-t is és így tovább. Több parancsolat is kialakult, és a művelés célja is magasabb lett. Akkoriban Sákjamuni a Bodhiszattva Fá-ját (Törvényét) néhány tanítványának adta csak tovább. Ezt később rendszerezték és ebből alakult ki a mai Mahájána-buddhizmus, melynél a Boddhiszattva-szintig lehet művelődni. Ma Délkelet-Ázsiában továbbra is megtartják a Hinajána-buddhizmus hagyományait, amelynél a rituális ceremóniákhoz természetfeletti képességet alkalmaznak. A buddhizmus fejlődési folyamata alatt bevezettek egy irányzatot Tibetbe és ezt tibeti tantrizmusnak nevezték el; egy másik irányzatot a Xinjiang-vidéken keresztül a Han-területre vezettek be és ezt Tang-tantrizmusnak nevezték el (a buddhizmus megsemmisítése után Huichang uralma alatt ez eltűnt); a harmadik [irányzat] jóga-iskolává vált Indiában.

A buddhizmusban nem beszélnek a gyakorlatok végzéséről, nem is gyakorolnak semmilyen Qigong-ot. Ezzel megőrzik a buddhizmus hagyományos művelési módszereit. Ez is egy magyarázat arra, hogy miért lehetett a buddhizmust több, mint kétezer éven keresztül megromlás nélkül átadni. Éppen azért, mert nem fogadja el azt, ami kívülről jön, könnyen meg tudja tartani a saját hagyományait. A buddhizmus művelési módszerei sem egyformák. A Hinajána-buddhizmus az önmegváltásra fektet hangsúlyt és saját magunk művelésére, miközben a Mahájána-buddhizmus már olyan messzire fejlődött, hogy a gyakorló saját magát, más embereket, valamint egyetemesen minden lényt meg szeretne váltani.

7. ORTODOX (IGAZ) FÁ ÉS ERETNEK (ROSSZ) FÁ

7.1 Mellékiskolák és bal utak

A mellékiskolákat és a bal utakat különleges művelési utaknak is nevezik. Már a vallások létrejötte előtt is léteztek különböző Qigong iskolák. Sok művelési utat, melyek a vallások keretein kívül találhatóak, a népen belül adtak tovább, és a legtöbbjük nem alakult ki teljesértékű művelési rendszerré, nincs teljes elméletük sem. Ezzel ellentétben a különleges művelési utak esetében rendszerezett és komplett módszerek léteznek a speciális és intenzív művelésre. A nép körében is továbbadják ezeket. Az ilyen művelési utakat általában mellékiskoláknak vagy bal utaknak nevezik. Miért nevezik őket így? Szó szerint értelmezve a "mellékiskola" egy különleges ajtó kinyitását jelenti, és a ,,bal út" ügyetlent jelent. Az emberek a Buddha Iskola és a Tao Iskola művelési módszereit ortodox Fá-nak (igaz Törvénynek) tartják, és minden más művelési utat mellékiskolának vagy bal útnak vagy eretnek (rossz) Fá-nak tartanak. Tulajdonképpen ez nem így van. Minden generációnál a mellékiskolákat és a bal utakat titokban művelték és egyetlen egy követőnek lettek csak továbbadva. Nem szabad ezeket a nyilvánosság előtt felfedni. Ha a nyilvánosság előtt terjesztenék ezeket, akkor az emberek nem is érthetnék olyan jól meg. A mellékiskolák és a bal utak művelői maguk is azt mondják, hogy az ő művelési útjuk nem buddhista és nem is taoista. Művelési módszereiknél a Xinxing-gel szemben szigorú elvárásokat állítanak fel. A kozmikus tulajdonságok szerint művelik magukat és arról beszélnek, hogy jót kell cselekedni és hogy ügyelni kell a Xinxing-re. Az ott magasra művelődött emberek mind rendkívüli képességekkel rendelkeznek, néhány sajátságos képesség nagyon is csodálatraméltó. Én három, a különleges iskolákból magas szintre művelődött emberrel találkoztam. Ők megtanítottak valamire, ami sem a Buddha sem a Tao Iskolában nem található meg. Ilyesmit viszonylag nehéz kiművelni, a Gong, ami a gyakorlás által jön létre, szintén nagyon sajátságos. Ezzel szemben, némely buddhista és taoista művelési útnál, melyeket manapság terjesztenek, hiányoznak a szigorú elvárások a Xinxing-gel szemben, és így ott nem is művelődhetnek magas szintre a tanítványok. Ezért a különböző iskolák művelési útjait objektíven kellene szemügyre vennünk.

7.2 Harcművészet-Qigong

A harcművészet-Qigong, egy nagyon hosszú történelmi időszak alatt keletkezett. Egy teljes elméleti rendszert és egy teljes művelési módszert foglal magába. Önálló rendszerré vált. A harcművészet-Qigong azonban csak olyan természetfeletti képességek megnyilvánulása, melyek a belsőnk művelésének legalacsonyabb szintjén tűnnek fel. Minden, a harcművészet gyakorlásánál előbukkanó természetfeletti képesség feltűnik a belsőnk művelésénél is. A harcművészet-Qigong művelése szintén a Qi gyakorlásával kezdődik. Például egy kő ütésénél eleinte a karokat lengetni kell, hogy a Qi mozogni tudjon. Idővel a Qi egy minőségi változáson megy keresztül és energiamasszák jönnek létre, amelyek egyfajta fényre emlékeztetnek. Ha elér egy ilyen szintet, akkor a Gong hatni fog. Mivel a Gong egy olyan magas szintű anyag, mely intelligenciával rendelkezik; az agy gondolatai irányítják és egy másik dimenzióban létezik. Az ütésnél többé már nem szükséges a Qi-t mozgatni. Ahogy rágondol, a Gong máris kifejti hatását. A művelés alatt a Gong egyre erősebb lesz, a magvai egyre kifinomultabbak lesznek és az energiamennyiség is egyre nagyobb lesz. Ezek után olyan képességek alakulnak ki, mint ,,vashomok-kéz" és ,,cinóber-kéz". A televízióban, a moziban és a folyóiratokban lehet látni, hogy az utóbbi években olyan képességek tűntek fel, mint "Az arany harang védőernyője" és a "Vasból készült ing". Ezek azáltal jönnek létre, hogy a harcművészet gyakorlója a harművészet művelésével egyidőben belsejét is műveli, tehát egyszerre műveli magát belsőleg és külsőleg is. A belső művelésénél az erényre kell hangsúlyt fektetni és a Xinxing-et kell művelni. Elméletileg, ha egy ember képességei elértek egy bizonyos szintet, a test belsejében található Gong a test külső részére áramlik. Mivel a sűrűsége nagy, egy védőernyőt képez. A legnagyobb különbség a harcművészet-Qigong és belső művelésünk között elméleti szempontból az, hogy a harcművészetet heves mozdulatokkal gyakorolják, és így nem képesek lenyugodni. Mivel nem jutnak el a nyugalmi állapotba, a Qi a bőr alatt és az izmokon keresztül áramlik, és így nem folyik az elixírmezőbe. Emiatt nem művelik a testüket, a testet így nem is lehet művelni.

7.3 Visszafeléművelés és a Gong kölcsönzése

Egyesek nem gyakoroltak Qigong-ot, de ennek ellenére egy éjszaka hirtelen megkapták a Gong-ot. Még betegeket is gyógyíthatnak. Az emberek Qigong-mestereknek nevezik őket, tanítanak is másokat; némelyek még csak nem is gyakoroltak egy művelési utat sem vagy csak néhány mozdulatot tanultak meg. Miután a mozdulatokat egy picit megváltoztatták, így adják tovább azokat. Ezeket az embereket nem lehet Qigong-mesternek tekinteni. Nincs is semmijük, amit másoknak továbbadhatnának. Az, amit másoknak megtanítanak, valójában alkalmatlan a magas szintekre való művelésre, legfeljebb a betegségeltávolításra és egészségmegőrzésre alkalmas. Honnan jön ez a fajta Gong? Először a visszafeléművelésről szeretnék beszélni. Az úgynevezett visszafeléművelés a különösen magas Xinxing-gel rendelkező, nagyon jó emberek körében fordul elő, ők rendszerint idősebbek, általában 50 év felettiek. Az idő már nem elégséges számukra ahhoz, hogy a kezdettől műveljék magukat, mivel nem könnyű olyan kiváló mesterekre találni, akik megtanítanák nekik a test és a lélek egyidejű művelésére alkalmas Qigong gyakorlatokat. Amint egy ilyen ember gyakorolni szeretne, a mestere a Xinxing-je alapján nagy mennyiségű Gong-gal látja el. Fordított módon, fentről lefelé műveli magát, és ez sokkal gyorsabban megy. Más dimenzióból tekintve a mester energiát alakít át, és megszakítás nélkül látja el kívülről Gong-gal az illetőt, különösen, mikor az betegeket kezel vagy tanfolyamot tart. Az energia, amit a mester ad neki valamiféle vezetékeken keresztül kerül el hozzá. Ezen emberek némelyike saját maga sem tudja, hogy honnan jön ez az energia. Ez a visszafeléművelés.

A másik forma a Gong kölcsönzése. Ennél nem számít a kor. A főtudat mellett az embernek még létezik melléktudata is. A melléktudat szintje rendszerint magasabb a főtudaténál. Egyes emberek melléktudatának a szintje nagyon magas, úgyhogy fel is tud venni kapcsolatot a megvilágosultakkal. Ha ezek az emberek gyakorolni akarnak, azonnal felveszi a melléktudat a kapcsolatot valamely nagy megvilágosulttal, hogy Gong-ot kölcsönözzön tőle, mivel a melléktudat is emelni szeretné a szintjét. Miután a Gong-ot kölcsön vette, ezt követően egy éjszaka ezek az emberek is megkapják a Gong-ot. Azután ők is kezelhetnek betegeket és megszabadíthatják őket a fájdalmaiktól. Rendszerint azt a módszert alkalmazzák, hogy szerveznek egy összejövetelt. Az energiát egyenként is leadhatják az embereknek, vagy megtaníthatnak néhány készséget is.

Az ilyen emberek az elején rendszerint nagyon jók. Miután megkapták a Gong-ot, híressé váltak; hírnevet és gazdagságot is szereztek. A hírnév és a gazdagság foglalja el gondolataik nagy részét és fontosabbak, mint a művelési út gyakorlása. Akkor leesik a Gong-juk, a Gong egyre kevesebb lesz, a végén már semmijük sem marad.

7.4 Kozmikus nyelvek

Némelyek hirtelen egy bizonyos nyelven tudnak beszélni, méghozzá folyékonyan. Ez a nyelv azonban nem az emberi társadalom egy nyelve. Akkor mi ez? Ez egy kozmikus nyelv. Az úgynevezett kozmikus nyelvek csupán az alacsony szinttel rendelkező élőlények nyelvei. Manapság Kínában, a Qigong-ot gyakorlók körében nem kevés olyan ember létezik, akiknél ilyesmi előfordul, néhányan közülük ráadásul több különböző nyelven is tudnak beszélni. Természetesen, az emberi társadalmunk nyelvei is nagyon bonyolultak; több, mint ezer nyelv létezik. A kozmikus nyelvek a természetfeletti képességekhez tartoznak? Én azt mondom, hogy nem. Ezek nem olyan természetfeletti képességek, melyek tőled valók és nem is olyanok, amiket kívülről kapsz. A kozmikus nyelveket egyfajta kívülről jövő élőlény irányítja. Az a szint, melyről ezek az élőlények származnak, mindenesetre valamivel magasabb, mint az emberiségé. Ezek az élőlények beszélnek. Azok, akik kozmikus nyelveket beszélnek, csak szócsőként szolgálnak ennek a lénynek. A legtöbb ember közülük maga sem tudja, hogy miről is beszél. Csak a ,,gondolatolvasás" természetfeletti képességével rendelkezők érthetik meg körülbelül a jelentését. A kozmikus nyelvek nem természetfeletti képességek, de néhányan, akik beszélnek ezeken a nyelveken, nagyon el vannak ragadtatva maguktól, mert azt hiszik, hogy ezek természetfeletti képességekkel rendelkeznek. A valóságban azok, akiknek az Égi Szeme magas szinten van nyitva, nagyon tisztán láthatják, hogy a beszélő felett ferdén egy élőlény található és hogy az a beszélő száján keresztül beszél.

Kozmikus nyelveket tanít meg a beszélőnek és ugyanakkor ad neki valami kis Gong-ot is. Innentől kezdve azonban ez az ember az ő ellenőrzése alatt áll. Ez már nem az ortodox [igaz] Fá. Bár látod, hogy ez az élőlény egy valamivel magasabb dimenzióban található, de nem ortodox [igaz] Fá-val művelte magát. Ezért nem is tudja, hogy hogyan taníthatná meg a művelőknek azt, hogy hogyan kell betegségeket eltávolítani és az egészséget megőrizni. Így azt a módszert használja, hogy beszéd által energiát ad le. Mivel ez az energia egy szétszóródó, nagyon gyenge erővel rendelkező energia, hatással lehet néhány betegre. A súlyos betegségekkel szemben viszont tehetetlen. A buddhizmusban azt mondják: Az embereknek a mennyben nincsenek szenvedéseik és egymás közti nézeteltéréseik sem; nem tudják magukat művelni és alkalmuk sincs magukat acélozni, így nem emelhetik szintjüket. Ezért ezek az élőlények kigondoltak egy módszert, hogy segítenek az embereknek a betegségüket eltávolítani és egészségüket megőrizni, hogy ezáltal emelkedjen a szintjük. Ezek a kozmikus nyelvek. A kozmikus nyelvek nem természetfeletti képességek és ez nem is Qigong.

7.5 Futi

A megszállottságok közül az alacsony szintű szellemek általi megszállottság különösen káros. Ezeket az eretnek [rossz] Fá művelése vonzza. Ez nagy károkat okoz az embereknek. Ha a Futi rátapad valakire, annak szörnyű következményei vannak. Egyesek épphogy gyakoroltak egy kis Qigong-ot, máris betegeket akarnak kezelni és ezáltal meggazdagodni. Ezen töri a fejét. Tulajdonképpen ez az ember lehet nagyon jó, vagy van már egy mestere, aki törődik vele. Ha viszont mindig csak a betegek kezelésén és az ezek általi meggazdagodáson jár az esze, akkor az nagyon rossz, és Futi-t vonzhat magához. Ez nem a mi anyagi terünkben található, de ténylegesen létezik.

Hirtelen olyan érzése van ennek a Qigong-gyakorlónak, mintha kinyílt volna az Égi Szeme és Gong-ot kapott volna. Valójában azonban a Futi irányítja az agyát. A képek, amiket a Futi látott, visszatükröződnek az agyába, úgyhogy ennek az embernek az az érzése, hogy kinyílt az Égi Szeme. Valójában azonban egyáltalán nem nyílt ki. Miért akarna neki a Futi Gong-ot adni? Miért akar neki segíteni? Mert világegyetemünkben az állatoknak nem megengedett sikeresnek lenni a művelésben; az állatok nem fektetnek hangsúlyt a Xinxing-jükre, ők nem tudnak felemelkedni, így nekik nem megengedett, hogy megkapják az ortodox [igaz] Fá-t. Azért akar az állat az ember testére tapadni, hogy megkapja az emberi test esszenciáját. A világegyetemben létezik még egy további alapelv, mely így hangzik: Veszteség nélkül nincs nyereség. Így a Futi kielégíti a hírnév és személyes előnyök utáni óhajodat, gazdaggá tesz és dicsőséget szerez neked. Ám nem segít neked ok nélkül. Ő is kapni akar valamit, a tested esszenciáját akarja. Ha elhagy téged, semmid sincs már többé, akkor nagyon gyenge leszel vagy csak vegetálni fogsz! Ezt az idézte elő, hogy a Xinxing-ed nem volt őszinte. Egy igaz legyőz száz gonoszt. Ha a szíved nagyon őszinte, akkor semmilyen gonosz sem lesz idevonzva. Ez azt jelenti, hogy nyíltan és őszintén légy gyakorló és ne akarj zavaros dolgokat, csak műveld az ortodox [igaz] Fá-t.

7.6 Az igaz művelési utak gyakorlása is átalakulhat rossz úttá

Bár egyesek egy igaz művelési utat tanulnak, előfordul, hogy semmilyen szigorú követelményt nem állítanak fel önmagukkal szemben, nem fektetnek hangsúlyt a Xinxing-re és a gyakorlásnál rosszra gondolnak, így bár nem tudatosan, de rossz utat gyakorolnak. Valaki például éppen a karóállást vagy a lótuszülésben történő meditációt gyakorolja, de eközben a pénzre, a dicsőségre és a személyes előnyökre gondol. Ez jár a fejében: "Az a személy nem jó hozzám; ha természetfeletti képességeket kapok, akkor megbüntethetem." Vagy erre vagy arra a természetfeletti képességre gondol és így tovább, így valami rosszat kever bele a Gong-jába, vagyis valójában már rossz utat gyakorol. Ez nagyon veszélyes. Így valami rossz dolgot vonzhat magához, mint például alacsony szintű szellemeket. Talán még ő maga sem tudja, hogy ilyesvalamit vonzott ide. Mivel a ragaszkodása túl erős – az nem megy, hogy a Tao-t törekvő szívvel tanulja. Ha a szíve nem őszinte, a mestere sem tudja megvédeni. Ezért a gyakorlóknak feltétlenül meg kell őrizniük Xinxing-jüket, őszinte szívvel semmire sem szabad törekedniük, máskülönben problémák adódhatnak.


[1] (pronounced “chee-gong”) Explanation of the term follows in text. Note: This and all subsequent footnotes are the translator’s additions.

[2] (“fah-lun gong”) “Falun” translates loosely as “Law Wheel,” and “Gong” as “practice,” “qigong,” or “energy.”

[3] (“gong”) A special type of energy.

[4]  “Meridians” form a network of energy channels in the body said to be conduits of qi energy; they have an important place in Traditional Chinese Medicine and Chinese thought.

[5] This term uses a different Chinese character than qi, but is pronounced the same way.
 
[6] In the Daoist tradition, external alchemical processes have long served as metaphors to describe internal cultivation of the human body.

[7] (“shahn-gun”) Located at the root of the nose.

[8] (“shrr-foo”) A common Chinese term for a meditation or martial arts teacher, similar to “sensei” in Japanese. The word is composed of two parts, one meaning “teacher” and the other “father.”

[9] In Chinese thought, this usually refers to the region of the lower abdomen in which an energy “elixir” is formed through meditative practices.